Search
Back 

Om oss

Reducera är en verksamhet inom Scanbridge AB. 

Reducera arbetar inom miljösektorn med utveckling, tillverkning och marknadsföring av ytsnåla miljöservicetjänster under mottot:
”less space to waste”.

Plasten har inom ett flertal branscher blivit ett av de ledande förpackningsmaterialen samtidigt som den blivit en börda för samhället och vår miljö. Vår ambition är att bidra till en effektivisering av återvinningsprocessen för plast och på så vis hjälpa samhället att nå sina högt uppställda miljömål, snabbare och till lägre kostnader.

Reduceras solida, effektiva och energisnåla miljöservicetjänster används sedan 20 år tillbaka framgångsrikt av en mängd organisationer och företag i arbetet med att förbättra miljön och nå uppsatta miljömål.

AB Gylling & Co etablerades år 1912. Företaget har en mångårig historia som entreprenör inom olika branscher och verksamheter.

AB Gylling & Co är idag verksamt inom områdena handel, IT, miljö och fastighetsförvaltning.
Företaget marknadsför egenutvecklade produkter och tjänster och innehar agenturer och försäljningsrättigheter för världsomspännande produkter på den nordiska marknaden.

Verksamheten är nu överförd till Scanbridge AB i Bromma
Reducera plastkvarnar

Scanbridge AB
Box 19119
167 19 Bromma

Tel: 070-580 00 00
E-post: info@reducera.se


Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför ytsnåla miljöservicetjänster under mottot: "less space to waste"
Copyright 2024 Reducera